Accountancy

De accountants

van KRIJKAMP DEN OUDE ondersteunen u graag bij het opstellen van de jaarrekening van uw organisatie. Dit kan zijn een stichting, vereniging besloten vennootschap of een vennootschap onder firma.

U kunt van onze specialisten verwachten dat zij op efficiënte wijze en in overeenstemming met actuele wet- en regelgeving uw jaarstukken opmaken. Bij voorkeur gebruiken wij onze unieke onderlinge software voor online samenwerking zodat wij optimaal de in uw organisatie aanwezige kennis en vaardigheden benutten.

Is de jaarrekening opgeleverd, dan gaan wij persoonlijk met u in gesprek. Wij nemen de actuele en historische cijfers en ontwikkelingen met u door en kijken naar de vooruitzichten. Daarnaast bespreken wij graag samen met u welke stappen u wilt zetten om uw doelen te bereiken. Door gebruik te maken van de nieuwste prognose- en ratingtools kunnen we goed de uitkomsten van uw acties berekenen en onderbouwen.

Zo kunnen wij u op hoog niveau adviseren. Gevraagd en ongevraagd, en kritisch op z’n tijd.

Wij ondersteunen u graag bij de volgende zaken:

• Samenstellen, beoordelen en controleren van de jaarrekening
• Controleren andere verantwoordingen, waaronder subsidies door overheden.
• Opstellen en ontwikkelen direct toepasbare management- en stuurinformatie
• Voeren financiële administratie
• Tussentijdse cijfers
• Begrotingen en prognoses
• Advisering interne beheersing en administratieve organisatie
• Due diligence onderzoek
• Verzorgen belastingaangiftes
• Salarisadministratie en advies
• Intensieve contacten met financiers en Raad van Commissarissen/Toezicht
• Sparringspartner en klankbord voor ondernemer en bestuurder

Ook efficiënt en op de toekomstgericht samenwerken?

contact