Eind 2019 nog slim voordeel behalen met onze belastingtips

Belastingtips eind 2019

December 18, 2019

vacatures

Nog maar een paar weken en dan is het zover: 2020! Het einde van dit jaar is in zicht. Een goed moment voor bezinning en reflectie, ook op fiscaal gebied. Welke voordelen zijn er belastingtechnisch nog te behalen eind 2019? Voor sommige zaken is het niet slim om te wachten tot 2020. Terwijl voor andere zaken dit juist gunstiger is. Wat kunt u als ondernemer of DGA op fiscaal gebied dit jaar nog regelen? In dit blog doen wij een aantal suggesties. Lees hieronder verder voor onze belastingtips voor het einde van 2019!

1. Gebruik de vrije ruimte

De werkkostenregeling is een simpele belastingtip om aan het einde van het jaar nog wat voordeel te behalen. Zo kunt u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij uitdelen, ook aan uzelf als DGA. In 2019 bedraagt de vrije ruimte 1,2% van uw fiscale loonsom. Heeft u deze grens nog niet bereikt, gebruik hier dan de decembermaand voor! Een gezellig personeelsfeest of een leuke bonus onder de kerstboom doet het altijd goed!

2. Koop die elektrische auto

Twijfelt u al langer over de aanschaf van een elektrische auto? Een belangrijke belastingtip: Doe dit vanwege de stijgende bijtelling dan nog dit jaar. U betaalt dan nog maar 4% aan bijtelling tot een cataloguswaarde van € 50.000, daarboven wordt het tarief 22%. Vanaf volgend jaar is de bijtelling 8% tot een cataloguswaarde van € 45.000 en 22% over het meerdere. Bovendien kunt u nog vijf jaar lang van de lage bijtelling genieten en krijgt u tot een cataloguswaarde van € 40.000 nog eens 27% milieu-investeringsaftrek.

3. Betaal hypotheekrente half jaar vooruit

Volgend jaar mag u uw hypotheekrente nog maar aftrekken tegen maximaal 46%, dit jaar nog tegen maximaal 49%. Kunt u uw hypotheekrente aftrekken tegen het hoogste tarief, dan is het gemakkelijk om hier belastingvoordeel op te halen. Betaal dit jaar de hypotheekrente voor 2020 dan alvast een halfjaar vooruit. Bij een hypotheek van € 500.000 tegen 4% rente, scheelt dit toch € 300 netto.

4. Keer uzelf nog wat dividend uit

Dit jaar betaalt u als DGA over uitgekeerd dividend 25% belasting. Vanaf volgend jaar moet over hetzelfde bedrag 26,25% aan belasting betaald worden. Onze belastingtip: er dus extra vrolijke feestdagen van en doe uzelf wat extra dividend cadeau. Geeft u dit niet meteen uit, dan kan de BV het toegekende dividend ook schuldig blijven tot net na 1 januari. U heeft dan tot die tijd een vordering op de BV. Bijkomend voordeel is dat u dan belastingheffing voor 2020 in box 3 voorkomt.

5. Een extra schenking voor de (klein)kinderen

Maak de feestdagen ook voor uw kinderen extra gezellig en schenk nog vóór 31 december belastingvrij tot het bedrag van de jaarlijkse vrijstellingen. Voor kinderen is dat in 2019 € 5.428 per kind. Uw kleinkinderen kunt u belastingvrij schenken tot een bedrag van € 2.173.

6. Gebruik uw herinvesteringsreserve

Als u in 2016 een herinvesteringsreserve hebt gevormd voor de winst behaald met de verkoop van een bedrijfsmiddel, is het raadzaam om voor het einde van 2019 een herinvestering te doen. Doet u dit niet, dan valt de reserve in beginsel vrij in de winst en wordt deze belast. In bijzondere omstandigheden kan de termijn voor het aanhouden van een herinvesteringsreserve worden verlengd. Het is dan van belang dat u kunt aantonen dat het voornemen om te herinvesteren eind 2019 nog bestaat, bijvoorbeeld door dit vast te leggen in notulen van directievergaderingen.

7. Maximaliseer uw kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Het recht op investeringsaftrek in 2019 vervalt als het maximale investeringsbedrag van € 318.449 wordt overschreden. Dreigt u dit maximumbedrag te overschrijden, dan willen wij u als belastingadvies meegeven dat het verstandig kan zijn om uw investeringen (deels) uit te stellen tot 2020.

8. Let op met lenen van uw BV

Er ligt een concept wetsvoorstel om voor zover de totale som aan schulden van de DGA en partner aan de eigen BV meer bedraagt dan € 500.000 – met uitzondering van bestaande en nieuwe eigenwoningschulden – deze vanaf 2022 te belasten in box 2 als dividenduitkering tegen het dan geldende hogere tarief van 26,9%. Deze maatregel wordt in het voorjaar van 2020 in een definitief wetsvoorstel uitgewerkt en zou per 2022 in werking moeten treden. Afhankelijk van hoe de maatregel er uiteindelijk uit komt te zien, kan het voor u verstandig zijn om eventuele bovenmatige leningen nu al af te bouwen. Zeker met het oog op het hogere tarief vanaf 2020. Omdat het eerste toets moment 31 december 2022 is, hebt u tot dat moment daarvoor de tijd.

9. Breng herfinanciering eigenwoningschuld bij de eigen BV van box 1 naar box 3

Als u uw bestaande eigenwoningschuld (gedeeltelijk) herfinanciert, dan blijft de rente onder voorwaarden aftrekbaar. Vanwege de huidige relatief lage hypotheekrente en de nieuwe forfaitaire rendementen in box 3, is ons belastingadvies om uw eigenwoningschuld niet in box 1 maar box 3 te laten vallen. Dit kan bijvoorbeeld door de voorwaarden van de lening op een bepaalde manier aan te passen of door de lening tijdelijk af te lossen en vervolgens een nieuwe lening af te sluiten. Vanwege de afbouw van het tarief waartegen u de hypotheekrente in box 1 in aftrek kunt brengen – stapsgewijs van 49% in 2019 naar uiteindelijk 37,10 % in 2023 – neemt het voordeel van deze herfinanciering in de toekomst toe. Houd er rekening mee dat het kabinet heeft aangekondigd vanaf 2022 voor box 3-schulden slechts een forfaitaire renteaftrek van circa 3,03% toe te laten.

10. Voorkom verliesverdamping in box 2

Verliezen in box 2 zijn zes jaar voorwaarts verrekenbaar met box 2-inkomsten. Na die termijn verdampen de nog niet verrekende verliezen. Als belastingtip willen wij u meegeven om in 2019 maatregelen te treffen. Zodat verliesverdamping per 2020 wordt vorkomen. Verliezen behaald tot en met 2018 zijn nog negen jaar verrekenbaar in box 2. In sommige situaties kunt u voor box 2-verliezen een belastingkorting verkrijgen die u tot negen jaar na het ontstaan van het verlies kunt verrekenen met de belasting in box 1.

Contact

Wilt u meer informatie over de belastingtips aan het einde van jaar of heeft u vragen over andere fiscale vraagstukken? Wij helpen u hier graag mee! U kunt opnemen met Rob Buter voor vestiging Nijkerk via 033-2471575 of met Alicia Heeger voor vestiging Soest via 035-6022054. Uiteraard zijn wij ook per e-mail bereikbaar via nijkerk@kdo.nu of soest@kdo.nu.Om u beter van dienst te zijn maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie

Wij zijn verplicht om u te informeren over het gebruik van cookies op onze website en om uw toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies. Daarom verschijnt dit bericht in uw beeldscherm. Via cookies verzamelen Krijkamp Den Oude en derde partijen informatie over uw bezoek en over uw interesses. Daarmee dragen cookies bij aan een prettige website-ervaring en maken cookies het bovendien mogelijk om de effectiviteit van onze campagnes te verbeteren. Verder zorgen cookies van derde partijen dat u onze blogs, artikelen en pagina’s kunt delen via sociale media. Om de website van Krijkamp Den Oude optimaal te kunnen gebruiken, dient u de cookies te accepteren. U doet dat door op ‘Ja, ik accepteer de cookies’ te klikken. Meer informatie over cookies vindt u in onze Privacyverklaring op de website.

Sluiten