Gebruik de werkkostenregeling eind 2019

Werkkostenregeling

November 14, 2019

vacatures

Het einde van 2019 nadert, een mooi moment om te beoordelen welke kosten u onder de werkkostenregeling gaat scharen. In deze blog staan wij stil bij de werking van de werkkostenregeling en gaan wij in op de verruimingen van de werkkostenregeling die per 1 januari 2020 ingaan.

Hoe werkt de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling is een regeling in de loonbelasting die tot doel heeft het volgende eenvoudig te faciliteren door werkgevers aan werknemers:
• Vergoedingen
• Verstrekkingen
• Terbeschikkingstellingen

In beginsel behoort alles wat door een werkgever aan een werknemer wordt vergoedt of verstrekt tot het loon van de werknemer. De werkgever mag dit als loon belasten of aanwijzen als eindheffingsloon. Eindheffingsloon houdt in dat de loonbelasting en eventuele premie volksverzekeringen voor rekening van de werkgever komt in plaats van de werknemer. Voor de eindheffing geldt er een vrije ruimte. Volgens de huidige regels in 2019 houdt dit in dat elke werkgever 1,2% van de totale fiscale loonsom mag gebruiken voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Over het bedrag dat is aangewezen als eindheffingsloon en dat boven de vrije ruimte uitkomt betaalt de werkgever een eindheffing van 80% loonbelasting.

Gerichte vrijstellingen, nihil waarderingen en normbedragen

In de werkkostenregeling is opgenomen dat sommige zaken worden aangewezen als eindheffingsloon. Dit betekent dat men over deze zaken een gerichte vrijstelling krijgt. Hierbij is het belangrijk dat men binnen de geldende normen van deze regeling blijft. Dit geldt voor bepaalde vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Gericht vrijgesteld houdt in dat de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen onbelast worden uitgekeerd aan de werknemer zonder dat het ten koste van de vrije ruimte gaat. Een bekend voorbeeld van een gerichte vrijstelling is de reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Daarnaast gelden voor bepaalde voorzieningen op de werkplek van de werknemer nihil waarderingen. De waarde van de ter beschikking gestelde voorziening wordt voor het loon op nihil gewaardeerd en gaat daardoor niet ten koste van de vrije ruimte. Er zijn ook voorzieningen op de werkplek die wel worden aangemerkt als loon van de werknemer en waarvoor normbedragen gelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maaltijden in bedrijfskantines. Het normbedrag voor de maaltijd in een bedrijfskantine is € 3,35 en vormt ofwel loon van de werknemer dan wel wordt aangewezen als eindheffingsloon.

Verruimingen per 1 januari 2020

Om de lasten op arbeid te verlichten zijn in het Belastingplan 2020 een viertal verruimingen van de werkkostenregeling opgenomen. Deze gaan vanaf 1 januari 2020 in. De belangrijkste verruiming is dat de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom wordt verhoogd van 1,2% naar 1,7%. Deze verruiming heeft met name effect voor het MKB. Het betekent dat u uw personeel hogere onbelaste vergoedingen kunt geven. Een tweede verruiming is dat de eindafrekening mag plaatsvinden bij de aangifte over het tweede aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar. Dit in plaats van het eerste aangiftetijdvak. De overige verruimingen zien op een gerichte vrijstelling voor de kosten van een aanvraag voor een verklaring omtrent gedrag en op het geven van korting op producten van het eigen bedrijf.

Neem contact op voor meer informatie over de werkkostenregeling

De werkkostenregeling is een complexe regeling geworden. Dit komt door de diverse gerichte vrijstellingen, nihil waarderingen en normbedragen. Ondanks deze complexiteit is het zeker de moeite waard deze regeling te benutten. Wilt u meer informatie over deze regeling of heeft u andere vragen over de loonbelasting? Wij helpen u hier graag mee. U kunt opnemen met onze vestiging in Nijkerk met Rob Buter via 033-2471575 of met onze vestiging in Soest met Alicia Heeger via 035-6022054. Uiteraard zijn wij ook per e-mail bereikbaar via nijkerk@kdo.nu of soest@kdo.nu.Om u beter van dienst te zijn maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie

Wij zijn verplicht om u te informeren over het gebruik van cookies op onze website en om uw toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies. Daarom verschijnt dit bericht in uw beeldscherm. Via cookies verzamelen Krijkamp Den Oude en derde partijen informatie over uw bezoek en over uw interesses. Daarmee dragen cookies bij aan een prettige website-ervaring en maken cookies het bovendien mogelijk om de effectiviteit van onze campagnes te verbeteren. Verder zorgen cookies van derde partijen dat u onze blogs, artikelen en pagina’s kunt delen via sociale media. Om de website van Krijkamp Den Oude optimaal te kunnen gebruiken, dient u de cookies te accepteren. U doet dat door op ‘Ja, ik accepteer de cookies’ te klikken. Meer informatie over cookies vindt u in onze Privacyverklaring op de website.

Sluiten