Horeca

Fun, ontmoeten, beleving en vooral genieten zijn voor de consument belangrijk.

Samenwerking tussen horeca, recreatie en de detailhandel zijn het sleutelwoord voor groeimogelijkheden. De aantrekkende economie biedt voor de horeca-ondernemers kansen op meer omzet en de mogelijkheid om te investeren in de continuïteit van de onderneming.

Wij helpen horeca-ondernemers deze dynamiek te managen op bedrijfseconomisch, fiscaal, financieel en strategisch gebied, waardoor met inzet van de juiste middelen een optimaal resultaat wordt behaald.

Aandachtspunten waarvoor horeca-ondernemers bij ons terecht kunnen:

  • bescherming huurdersinvesteringen;
  • overnamerecht in huur- en pachtovereenkomsten;
  • waardebepaling goodwill en inventaris;
  • beoordeling investeringen (goodwill- en inventaris) en ondersteuning financieringsaanvraag;
  • optimaliseren inzet personeel (en verspilling en bederf producten);
  • inzicht in bezettingsgraad, omzet per fte, huisvestingskosten en andere KPI’s;
  • werving personeel (vast of parttime);
  • adviseren bij keuze ondernemingsvorm;
  • subsidiemogelijkheden.

Henk Bout

linkedin

contact