klachtenregeling

Uiteraard doet Krijkamp Den Oude en haar medewerkers er alles aan om klachten te voorkomen.
Mocht u toch klachten hebben, dan wel ontevreden zijn over onze dienstverlening, verzoeken wij u dit ons kenbaar te maken. De procedure en afhandeling van klachten gaat bij Krijkamp Den Oude als volgt:

Doel van de klachtenregeling
De klachtenregeling heeft tot doel om op gestructureerde wijze uw klacht te verwerken, volgens duidelijke richtlijnen en om ervoor te zorgen dat uw klacht leidt tot betere dienstverlening binnen Krijkamp den Oude, dan wel leidt tot aanpassing van onze interne beheersingsmaatregelen.

Heeft u een klacht?
Dan verzoeken wij u deze in te dienen bij uw relatiebeheerder, dan wel bij één der vennoten. Desgewenst kunt u uw klacht over een medewerker richten tot één der vennoten, die normaliter niet verantwoordelijk is voor uw dossier. Deze vennoot treedt in dat geval op als “Compliance – Officer”. Uw klacht dient bij voorkeur schriftelijk worden ingediend en voorzien te zijn van een datum, uw naam, uw bedrijfsnaam, een (correspondentie-)adres en een telefoonnummer.
Wij verzoeken u uw klacht zo duidelijk mogelijk te omschrijven, alsmede te vermelden tegen wie uw klacht richt.

Hoe wordt uw klacht afgehandeld?
Na ontvangst van uw klacht zullen wij u uiterlijk binnen 10 werkdagen schriftelijk berichten over wat wij met u klacht gedaan hebben, dan wel van plan zijn te doen.