Met de bedrijfsopvolgingsregeling uw bedrijf fiscaal vriendelijk overdragen

Bedrijfsopvolging

De bedrijfsopvolgingsregeling is een (gedeeltelijke) vrijstelling bij het erven of schenken van ondernemingsvermogen. Om de bedrijfsopvolgingsregeling toe te mogen passen gelden enkele voorwaarden. In deze blog zullen wij enkele belangrijke voorwaarden van de bedrijfsopvolgingsregeling met u doornemen.

Toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling

Het doel van de wetgever is om reële bedrijfsoverdrachten voorspoedig plaats te laten vinden. Concreet houdt dit in dat bij bedrijfsoverdrachten de belastingheffing geen negatief effect op het voortbestaan van een onderneming mag hebben. Dit doel van de wetgever is vormgegeven in de bedrijfsopvolgingsregeling. Door toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling kan het ondernemingsvermogen fiscaal vriendelijk worden overgedragen aan de voortzetter(s) van de onderneming. Hierbij is het erg belangrijk dat u bij toepassing rekening houdt met de voorwaarden van deze regeling.

Bezitseis

Omdat de wetgever alleen reële bedrijfsopvolgingen wil faciliteren, geldt er bij de bedrijfsopvolgingsregeling een bezitseis van minimaal één jaar bij erven en een bezitseis van minimaal vijf jaar bij schenken. Uit een recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant blijkt dat de bezitseis voor elke objectieve onderneming moet worden getoetst. Hieronder wordt dit in een voorbeeld weergegeven.

“Uw vader heeft reeds tien jaren de aandelen in B.V. X . Sinds twee jaren heeft B.V. X 100% van de aandelen in B.V. Y. Indien u nu gebruik wilt maken van de bedrijfsopvolgingsregeling, dan wordt voor de vrijstelling van het ondernemingsvermogen geen rekening gehouden met het indirecte belang in B.V. Y. Deze aandelen zijn immers pas twee jaar (indirect) in bezit van vader. Alleen het ondernemingsvermogen van B.V. X valt onder de vrijstelling.”

Voortzettingseis

Een ander vereiste om een reële bedrijfsoverdracht te waarborgen is de voortzettingstermijn. Bij toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling geldt dat degenen die het ondernemingsvermogen krijgt, de onderneming minimaal vijf jaar moet voortzetten. Of de verkregen aanmerkelijk belangaandelen in bezit moeten houden. Deze vijfjaar periode is een ‘hard’ vereiste. Uit de rechtspraak is gebleken dat van de bezitstermijn en voortzettingstermijn niet wordt afgeweken. Ondanks dat er gevallen waren waarbij alle betrokken partijen het erover eens waren dat er sprake was van een reële bedrijfsoverdracht.

Tips over de bedrijfsopvolgingsregeling

Naast dat u rekening dient te houden met de bezitstermijn en voortzettingstermijn, is het aan te raden om bij toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling de volgende twee tips op te volgen:
– Treed in overleg belastingdienst;
– Houd rekening met het toekomstperspectief van de onderneming.

Door te overleggen met de belastingdienst kan er later geen discussie ontstaan over de waarde van de onderneming die is geërfd of geschonken. Daarnaast leidt een faillissement binnen de voortzettingsperiode er toe dat er geen vrijstelling plaatsvindt. Dit betekent dat er alsnog schenkbelasting of erfbelasting betaald dient te worden.

Contact

Toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling is een complexe aangelegenheid. Wij begeleiden u graag door het proces bij bedrijfsopvolging heen. U kunt opnemen met onze vestiging in Nijkerk via 033-2471575 of met onze vestiging in Soest via 035-6022054. Uiteraard zijn wij ook per e-mail bereikbaar via nijkerk@kdo.nu of soest@kdo.nu.

Om u beter van dienst te zijn maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie

Wij zijn verplicht om u te informeren over het gebruik van cookies op onze website en om uw toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies. Daarom verschijnt dit bericht in uw beeldscherm. Via cookies verzamelen Krijkamp Den Oude en derde partijen informatie over uw bezoek en over uw interesses. Daarmee dragen cookies bij aan een prettige website-ervaring en maken cookies het bovendien mogelijk om de effectiviteit van onze campagnes te verbeteren. Verder zorgen cookies van derde partijen dat u onze blogs, artikelen en pagina’s kunt delen via sociale media. Om de website van Krijkamp Den Oude optimaal te kunnen gebruiken, dient u de cookies te accepteren. U doet dat door op ‘Ja, ik accepteer de cookies’ te klikken. Meer informatie over cookies vindt u in onze Privacyverklaring op de website.

Sluiten