Privacyverklaring

Privacyverklaring  

KRIJKAMP DEN OUDE zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wij zij persoonsgegevens verwerkt. Verwerkingsverantwoordelijke gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

Persoonsgegevens

KRIJKAMP DEN OUDE verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit:

  • Voor- en (initailen) achternaam
  • Adresgegevens
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens

KRIJKAMP DEN OUDE kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

KRIJKAMP DEN OUDE kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. KRIJKAMP DEN OUDE informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

 

Doeleinden

KRIJKAMP DEN OUDE zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
– Om diensten bij u af te leveren
– KRIJKAMP DEN OUDE analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– KRIJKAMP DEN OUDE volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. 
– KRIJKAMP DEN OUDE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bewaartermijn

KRIJKAMP DEN OUDE zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om KRIJKAMP DEN OUDE te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. KRIJKAMP DEN OUDE zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gegevens uitwisselen met anderen

KRIJKAMP DEN OUDE verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KRIJKAMP DEN OUDE blijft verantwoordelijk voor deze gegevens.

 

Profilering en cookies

KRIJKAMP DEN OUDE maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het doel hiervan is adverteren aan de bezoekers van de website.

KRIJKAMP DEN OUDE maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De KRIJKAMP DEN OUDE gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

KRIJKAMP DEN OUDE maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee KRIJKAMP DEN OUDE de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

KRIJKAMP DEN OUDE biedt aan geïnteresseerden een nieuwbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en anderen aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of haar e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

KRIJKAMP DEN OUDE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op per mail via henkindeboom@kdo.nu
Om u beter van dienst te zijn maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie

Wij zijn verplicht om u te informeren over het gebruik van cookies op onze website en om uw toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies. Daarom verschijnt dit bericht in uw beeldscherm. Via cookies verzamelen Krijkamp Den Oude en derde partijen informatie over uw bezoek en over uw interesses. Daarmee dragen cookies bij aan een prettige website-ervaring en maken cookies het bovendien mogelijk om de effectiviteit van onze campagnes te verbeteren. Verder zorgen cookies van derde partijen dat u onze blogs, artikelen en pagina’s kunt delen via sociale media. Om de website van Krijkamp Den Oude optimaal te kunnen gebruiken, dient u de cookies te accepteren. U doet dat door op ‘Ja, ik accepteer de cookies’ te klikken. Meer informatie over cookies vindt u in onze Privacyverklaring op de website.

Sluiten