Vennootschapsbelasting; de gevolgen voor de ondernemer

Vennootschapsbelasting

Zoals aangekondigd in het Belastingplan 2019 geldt vanaf 1 januari 2019 een beperking op de afschrijving van gebouwen. Deze beperking heeft belangrijke gevolgen voor de heffing van de vennootschapsbelasting. In deze blog zullen wij de gewijzigde regels duidelijk maken. En daarbij de gevolgen in kaart brengen.

Situatie tot 1 januari 2019

Tot 1 januari 2019 waren er twee categorieën te onderscheiden tot de afschrijving voor gebouwen in de vennootschapsbelasting:
1. Gebouwen ter belegging
2. Gebouwen in eigen gebruik
Dit onderscheid was belangrijk, omdat voor beide categorieën een andere waarde gold tot waaraan mocht worden afgeschreven. Dit noemt men de bodemwaarde. De bodemwaarde is gelijk aan de WOZ-waarde. Op gebouwen in eigen gebruik mocht worden afgeschreven tot 50% van de bodemwaarde. Bij gebouwen ter belegging mocht worden afgeschreven tot wel 100% van de bodemwaarde. Oftewel, tot 1 januari 2019 gold er in de vennootschapsbelasting een aanzienlijk hoger afschrijvingspercentage voor gebouwen in eigen gebruik dan voor gebouwen ter belegging.

Stapsgewijze tariefverlaging vennootschapsbelasting

In het Belastingplan 2019 werd de stapsgewijze tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting aangekondigd. Tegenover dit voordeel voor ondernemers in de vennootschapsbelasting staan de beperking van de voorwaartse verliesverrekeningstermijn van negen naar zes jaar en de beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik. De beperking afschrijving gebouwen in de vennootschapsbelasting houdt in dat vanaf 1 januari 2019 op gebouwen in eigen gebruik nog maar mag worden afgeschreven tot 100% van de bodemwaarde. Oftewel, met betrekking tot de afschrijvingen op gebouwen verdwijnt in de vennootschapsbelasting het onderscheid tussen gebouwen in eigen gebruik en gebouwen ter belegging. Deze beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik geldt overigens niet voor belastingplichtigen in de inkomstenbelasting.

Overgangsrecht vennootschapsbelasting

Voor gebouwen die voor 1 januari 2019 in gebruik zijn genomen en waarop nog geen drie jaar is afgeschreven geldt een overgangsregeling. Op basis van deze overgangsregeling gelden drie jaar lang de oude regels waarbij tot 50% van de bodemwaarde mag worden afgeschreven. Hieronder wordt dit in een voorbeeld weergegeven.
‘’Stel u heeft op 1 maart 2017 een pand aangeschaft welke u in eigen gebruik heeft. Op 1 januari 2019 is er op dit pand dan ook nog geen drie jaar afgeschreven. U kunt daarom in de jaren 2019, 2020 en 2021 de overgangsregeling toepassen. Dit betekent dat u kunt afschrijven tot 50% van de bodemwaarde. Vanaf 2022 gaan voor u de nieuwe regels gelden.’’

Gevolgen voor u als ondernemer

De beperking afschrijving gebouwen in de vennootschapsbelasting kan belangrijke gevolgen hebben voor u als ondernemer. Indien u gebouwen in eigen gebruik heeft zult u eerder de bodemwaarde bereiken wat uiteindelijk leidt tot een hoger belastbaar resultaat en een hogere VPB-heffing. Op basis van de nieuwe regels is het aan te raden om uw afschrijvingen over 2019 eens kritisch onder de loep te nemen. Daarnaast is het bij de aanschaf van vastgoed het onderzoeken waard hoe dit het voordeligst kan worden aangekocht. Indien u bijvoorbeeld het pand in privé koopt, maar wel verhuurt aan de B.V., dan mag u wel tot 50% van de bodemwaarde afschrijven.

Contact

Wilt u meer informatie over de afschrijvingsbeperking in de vennootschapsbelasting. Of heeft u andere vragen over de vennootschapsbelasting. Wij helpen u hier graag mee. U kunt opnemen met onze vestiging in Nijkerk via 033-2471575 of met onze vestiging in Soest via 035-6022054. Uiteraard zijn wij ook per e-mail bereikbaar via nijkerk@kdo.nu of soest@kdo.nu.

Om u beter van dienst te zijn maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie

Wij zijn verplicht om u te informeren over het gebruik van cookies op onze website en om uw toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies. Daarom verschijnt dit bericht in uw beeldscherm. Via cookies verzamelen Krijkamp Den Oude en derde partijen informatie over uw bezoek en over uw interesses. Daarmee dragen cookies bij aan een prettige website-ervaring en maken cookies het bovendien mogelijk om de effectiviteit van onze campagnes te verbeteren. Verder zorgen cookies van derde partijen dat u onze blogs, artikelen en pagina’s kunt delen via sociale media. Om de website van Krijkamp Den Oude optimaal te kunnen gebruiken, dient u de cookies te accepteren. U doet dat door op ‘Ja, ik accepteer de cookies’ te klikken. Meer informatie over cookies vindt u in onze Privacyverklaring op de website.

Sluiten